Aktuality

19. května 2020 11:48

Lety pro veřejnost - zahájení

Vážení letečtí přátelé, s ohledem na ukončení nouzového stavu zahajujeme lety pro veřejnost. Lety budou probíhat za předpokladu dobrého zdravotního stavu cestujících a dodržení našich interních hygienických opatření. Více informacích na našich telefonních číslech (604 233 256 nebo 604 257 553). Těšíme se na vás

Členové AK Hodkovice

04. května 2020 14:01

Prodloužení certifikátů

Vážení přátelé, v souvislosti se společenskou situací oznamujeme, že platnost stávajících certifikátů je automaticky prodloužena o 12 měsíců (pauza v zimním období od 1.11.-30.4.). Jakmile dojde k uvolnění stávajících omezení, rádi vás přivítáme.

Těšíme se na vás. Členové AK Hodkovice

10. dubna 2020 15:21

Částečné obnovení provozu na LKHD

Vážení přátelé Aeroklubu Hodkovice,

po vyhlášení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob od 16.3.2020 jsme přerušili na letišti veškerý provoz našich letadel, z důvodu nejasného právního výkladu nařízení a jeho vlivu na všeobecné letectví a z důvodu vyjádření solidarity s mnoha dalšími sporty a aktivitami postiženými současnou krizí. Ke stejnému kroku přistoupili i další provozovatelé dlouhodobě působící na letišti v Hodkovicích. Mimo letadel používaných k hašení požárů a rychlému transportu zdravotnického materiálu sponzorovaného našimi členy, se tak na letišti po dobu těchto několika týdnů nelétalo.

Na základě rozhodnutí Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy ČR ze 7.4.2020 došlo k upřesnění podmínek, za kterých lze v rámci současných mimořádných opatření provozovat letadla a sportovní létající zařízení.

Naším hlavním cílem zůstává zajištění provozuschopnosti veřejného vnitrostátního letiště v rámci dopravní infrastruktury a udržení provozuschopnosti letecké techniky. Rozhodnutí OCL MD využijeme taktéž k prodlužování leteckých kvalifikací a v nejbližších týdnech k obnovení leteckého výcviku.

Přísné provozní podmínky sloužící k minimalizaci rizika přenosu viru mezi účastníky leteckého provozu nejsou kompatibilní s prováděním letů pro veřejnost, navíc nařízení explicitně zakazuje přístup veřejnosti na letiště a provozní plochu. Jakmile dojde k další změně a bude možné rozšířit létání i mimo členy Aeroklubu, budeme vás informovat.

Děkujeme za pochopení a podporu!

Více zpráv ...

Kde se zrovna létá

Partneři aeroklubu a letiště Hodkovice
Aeroklub České republiky Liberecký kraj Město Hodkovice nad Mohelkou Tandemy Liberec TopAir - letecká škola